Menu

ARAG ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt – Doelgroep Bouwnijverheid

De op dit overzicht vermelde premies zijn de actuele premies, alle voorgaande premies komen hiermee te vervallen.
Opgenomen zijn jaarpremies exclusief assurantiebelasting.
De premies zijn:

 • op basis van de ingevulde gegevens op het aanvraagformulier wordt een definitieve premie berekend;
 • jaarpremies (betaling per jaar). Bij betaling per halfjaar geldt een toeslag van 3%, per kwartaal een toeslag van 4% en per maand een toeslag van 5%;
 • gebaseerd op een looptijd van 1 jaar. Bij een contractduur van drie of vijf jaar, geldt een korting van respectievelijk 1,5% of 3%;
 • gebaseerd op een maximale vergoeding van € 6.000 als een verzekerde een eigen advocaat kiest terwijl dit volgens de wet niet noodzakelijk is. Bij een maximale vergoeding van € 9.000 resp. € 12.000 wordt de berekende premie verhoogd met een percentage, voor:
   • module A met 1% resp. 2%.
   • module B/C/D met 12% resp. 15%.

  Verplichte moduleopbouw

  Voor de ARAG ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt – Bouwnijverheid geldt een verplichte moduleopbouw. Een module kan pas meeverzekerd worden als ook de voorgaande module is verzekerd. Module E en F zijn hiervan uitgezonderd. Deze modules kunnen vanaf module A + B meeverzekerd worden.

ARAG ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt

Module Premie 2021
A-Verkeer
Premie per type voertuig / aantal medewerkers
Medewerker *€3,62
Personen-/bestel-/vrachtauto eigen vervoer€53,76
Beroepsvervoer Benelux/Duitsland€107,61
Beroepsvervoer Europa€161,76
Kleinbus personenvervoer (incl. passagiers)€107,59
Bus/Touringcar (incl.passagiers)€161,76
Lesauto€161,76
Taxi Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht€270,19
Taxi overige steden€161,76
Verhuurauto (incl. inzittenden)€79,42
B-bedrijfsvoering
Premie 'B Bedrijfsvoering' = basispremie + toeslagen + promillage loonsom
Basispremie€370,14
Toeslag per nevenvestiging (indien van toepassing)€73,51
Toeslag per mee te verzekeren rechtspersoon (indien van toepassing)€73,51
Promillage loonsom **1,76‰
B-incassodekking
Percentage over totaal van premie 'B Bedrijfsvoering'
Zonder verweer10%
Met verweer ***25%
C-inkoop
Percentage over totaal van premie 'B Bedrijfsvoering'
20%
D-verkoop
Percentage over totaal van premie 'B Bedrijfsvoering'
56,25%
* Bij het verzekeren van alleen module A dient u de premie te berekenen aan de hand van het aantal voertuigen. Dit geldt voor alle branches. Bij het verzekeren van meerdere modules dient u de premie te berekenen aan de hand van het aantal medewerkers (incl. de eigenaren) als er geen voertuigen aanwezig zijn en/of de premie hoger is dan als u de premie berekent over het aantal voertuigen. Voor detailhandel is de premie altijd gebaseerd op het aantal medewerkers (inclusief eigenaren).

Het werkmaterieel van verzekeringnemer (en van de eventueel meeverzekerde gelieerde ondernemingen) is bij ARAG onder Module A gratis meeverzekerd.

** Over loonsom, minimaal € 27.267 per medewerker. Bij een BV/NV ook de eigenaar/DGA meerekenen.

*** Module B wordt standaard aangeboden met incasso ‘zonder’ verweer. U kunt kiezen voor de optie ‘met’ verweer. Verzekert uw klant zich ook voor module D, dan is deze optie niet van toepassing en kunt u de premie hanteren incasso ‘zonder’ verweer. Voor incasso ‘met’ verweer geldt een maximum premie van € 230,65
ModuleJaarpremie 2021 met een maximumbedrag bij vrije
keuze rechtshulpverlener van:
Berekenen premie*€6.000€9.000€12.000
E - eigendom onroerend goed0,25‰ van de herbouwwaarde
(per pand)
Min. premie:
€54,98 per pand
Min. premie:
€61,57 per pand
Min. premie:
€63,21 per pand
F - verhuur onroerend goed0,5% van de huurwaarde
(per contract)
Min. premie:
€103,15
per huurcontract
Min. premie:
€115,51
per huurcontract
Min. premie:
€118,60
per huurcontract

*Premieberekening Module E + F

 • Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR) van € 6.000 wordt de berekende premie verhoogd met 3,5%.
 • Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR) van € 9.000 wordt de berekende premie verhoogd met 15.9%.
 • Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR) van € 12.000 wordt de berekende premie verhoogd met 19%.

Werkwijze premieberekening modules E en F Zakelijk bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener:

 • Stap 1: Berekening basispremie.
 • Stap 2: Berekening opslag Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR).

Voorbeelden Module E,
met herbouwwaarde € 100.000 en € 250.000
bij VKR van € 6.000,-

 • 0,25 promille * 100.000 = € 25,- (stap 1) * 1,035 (stap 2) = € 25,88
  Hierbij is minimumpremie (bij deze VKR-limiet) hoger => minimumpremie van toepassing
 • 0,25 promille * 250.000 = € 62,50 * 1,035 = € 64,69
  Hierbij is minimumpremie (bij deze VKR-limiet) lager => € 64,69

Let op! Berekening is per pand. Per pand is dus de minimumpremie van toepassing.

Naar boven