Menu

ARAG ProRechtCombinatie® Assurantiebemiddeling (ASB)

De op dit overzicht vermelde premies zijn de actuele premies, alle voorgaande premies komen hiermee te vervallen. Opgenomen zijn jaarpremies exclusief assurantiebelasting.
De premies zijn:

 • op basis van de ingevulde gegevens op het aanvraagformulier wordt een definitieve premie berekend;
 • jaarpremies (betaling per jaar). Bij betaling per halfjaar geldt een toeslag van 3%, per kwartaal een toeslag van 4% en per maand een toeslag van 5%;
 • gebaseerd op een looptijd van 1 jaar. Bij een contractduur van drie of vijf jaar, geldt een korting van respectievelijk 1,5% of 3%;
 • gebaseerd op een maximale vergoeding van € 6.000 als een verzekerde een eigen advocaat kiest terwijl dit volgens de wet niet noodzakelijk is. Bij een maximale vergoeding van € 9.000 resp. € 12.000 wordt de berekende premie verhoogd met een percentage van 12% resp. 15%.

Netto Premie

Omdat de verzekering via het eigen agentschap zal worden afgesloten, is de provisie in de premie verrekend en zijn de in het tarief vermelde bedragen netto premies waarover geen provisie wordt verleend.
Wanneer het intermediair de provisie toch apart wil boeken, dan is dat mogelijk. In dat geval worden de premies met 25% verhoogd.
Over deze verhoogde premie wordt dan 20% provisie gegeven, waardoor netto weer het tarief in rekening wordt gebracht.

Uitgangspunt

Jaarpremie, limiet vrije keuze rechtshulpverlener €6.000,-

ModuleOmschrijvingJaarpremie 2021
Bij een maximum van vrije keuze rechtshulpverlener
Basismodule A: Kantoorrisico incl. incassodekking
(verplicht)
Basismodule B:Assurantiebemiddeling (verplicht)
Basispremie 2021 (netto)€ 403,49
Toeslag over loonsom*1,70 ‰
Toeslag (netto) per nevenvestiging€ 67,09
Toeslag (netto) per gelieerde onderneming€ 67,09
Facultatief:Meeverzekerd kunnen worden:Toeslag
Module CFinanciering en Hypotheken10% over module B
Module DSparen, betalen en cliëntenremisier10% over module B
Module EFinancieel planner25% over module B
Module FMakelaar onroerend goed25% over module B
Module GGevolmachtigd agent10% over module B
* Over loonsom, minimaal € 27.267,- per medewerker. Bij een BV/NV ook de eigenaar/DGA meerekenen.

ModuleJaarpremie 2021 met een maximumbedrag bij vrije keuze rechtshulpverlener van:Minimum Jaarpremie 2021
Berekenen netto premie*
Basispremie€6.000
€9.000
€12.000

EOnroerend Goed (eigendom)
0,2‰ van de herbouwwaarde
(per pand)
€43,96€45,50€50,95€52,31
FOnroerend Goed (verhuur)
0,4% van de huurwaarde
(per contract)
€82,49€85,38
€95,61
€98,16

*Premieberekening Module E + F (ASB)

 • Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR) van € 6.000 wordt de berekende premie verhoogd met 3,5%.
 • Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR) van € 9.000 wordt de berekende premie verhoogd met 15,9%.
 • Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR) van € 12.000 wordt de berekende premie verhoogd met 19%.

Werkwijze premieberekening modules E en F Zakelijk bij vrije keuze rechtshulpverlener (VKR):

 • Stap 1: Berekening basispremie.
 • Stap 2: Berekening opslag Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR).

Voorbeelden Module E,
met herbouwwaarde € 100.000 en € 250.000
bij VKR van € 9.000,-

 • 0,2 promille * 100.000 = € 25,- (stap 1) * 1,159 (stap 2) = € 23,18
  Hierbij is minimumpremie (bij deze VKR-limiet) hoger => dus minimumpremie van toepassing
 • 0,2 promille * 250.000 = € 62,50 (stap 1) * 1,159 (stap 2) = € 57,95
  Hierbij is minimumpremie (bij deze VKR-limiet)  lager => dus premie is € 57,95


Let op! Berekening is per pand; per pand is dus de minimumpremie van toepassing.

Zie ook
ARAG ProRechtPolis Particulier i.c.m. PRC Assurantiebemiddeling (ASB)

Naar boven