Menu

ARAG ProRechtPolis® Particulier i.c.m. ProRechtCombinatie Assurantiebemiddeling (ASB)

Wanneer de ProRechtPolisParticulier overeenkomstig de Modules A+B+C+D meeverzekerd dient te worden, zal aangegeven moeten worden voor welk(e) huishouden(s) dit is en welke relatie de te verzekeren persoon met het bedrijf heeft.

Omdat de verzekering via het eigen agentschap zal worden afgesloten is de provisie in de premie verrekend en zijn de in het tarief vermelde bedragen netto premies waarover geen provisie wordt verleend.

De in de premietabel vermelde premies zijn de actuele premies, alle voorgaande premies komen hiermee te vervallen. Opgenomen zijn jaarpremies exclusief assurantiebelasting.

De premies zijn:

 • jaarpremies (betaling per jaar). Bij betaling per halfjaar geldt een toeslag van 3%, per kwartaal een toeslag van 4% en per maand een toeslag van 5%;
 • gebaseerd op een looptijd van 1 jaar. Bij een contractduur van drie of vijf jaar, geldt een korting van respectievelijk 1.5% of 3%.

Netto Premie

Omdat de verzekering via het eigen agentschap zal worden afgesloten, is de provisie in de premie verrekend en zijn de in het tarief vermelde bedragen netto premies waarover geen provisie wordt verleend.
Wanneer het intermediair de provisie toch apart wil boeken, dan is dat mogelijk. In dat geval worden de premies met 25% verhoogd.
Over deze verhoogde premie wordt dan 20% provisie gegeven, waardoor netto weer het tarief in rekening wordt gebracht.

ARAG ProRechtPolis® Particulier (i.c.m. ProRechtCombinatie Assurantiebemiddeling)

Modules
Netto premie
Jaarpremie 2021
VKR-limiet: € 3.000,-
Eigen bijdrage: €250,-
Jaarpremie 2021
VKR-limiet: € 6.000,-
Eigen bijdrage: €250,-
Jaarpremie 2021
VKR-limiet: € 12.000,-
Eigen bijdrage: €250,-
A+B+C+D€250,34€255,31€275,12
ModuleJaarpremie 2021 met een maximumbedrag bij vrije keuze rechtshulpverlener van:
Berekenen netto premie*€3.000€6.000€12.000
E Onroerend Goed
(eigendom)
0,2‰ van de herbouwwaarde
(per pand)
Min. premie:
€45,50 per pand
Min. premie:
€50,95 per pand
Min. premie:
€52,31 per pand
F Onroerend Goed
(verhuur)
0,4% van de huurwaarde
(per contract)
Min. premie:
€85,38
per huurcontract
Min. premie:
€95,61
per huurcontract
Min. premie:
€98,16
per huurcontract

*Premieberekening Module E + F

 • Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR) van € 3.000 wordt de berekende premie verhoogd met 4,5%.
 • Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR) van € 6.000 wordt de berekende premie verhoogd met 6,6%.
 • Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR) van € 12.000 wordt de berekende premie verhoogd met 14,8%.

Werkwijze premieberekening modules E en F Zakelijk bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener:

 • Stap 1: Berekening basispremie.
 • Stap 2: Berekening opslag Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR).

Voorbeelden Module F,
met huurwaarde € 5.000 en € 25.000
bij VKR van € 6.000,-

 • 0,4 procent * 5.000 = € 20,- * 1,066 = € 21,32
  Hierbij is minimumpremie (bij deze VKR-limiet) hoger => minimumpremie
 • 0,4 procent * 25.000 = € 100,- * 1,066 = € 106,60
  Hierbij is minimumpremie (bij deze VKR-limiet)  lager => € 106,60


Let op! Berekening is per huurcontract. Per huurcontract is dus de minimumpremie van toepassing.

Naar boven