Menu

ARAG ProRechtPolis® Particulier i.c.m. ProRechtCombinatie Zakelijke Markt

De op dit overzicht vermelde premies zijn de actuele premies, alle voorgaande premies komen hiermee te vervallen.
Opgenomen zijn jaarpremies exclusief assurantiebelasting.

De modules E en F zijn alleen te sluiten i.c.m. ProRechtPolis® Particulier (A+B, A+B+C of A+B+C+D). Module F is alleen te sluiten i.c.m. module E. Voor de definitieve acceptatie van module F kunt u contact opnemen met de afdeling Acceptatie van ARAG.

Contractduur

De polis is per direct opzegbaar (met inachtneming van een maand opzegtermijn).

Premiebetaling

Gespreide betaling is mogelijk: per halfjaar (toeslag 3%), kwartaal (toeslag 4%) en maand (toeslag 5%). Betaling per maand en kwartaal alleen mogelijk op basis van automatische incasso.

Voorwaarde

Gesloten i.c.m. ARAG ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt, Agrarische Sector, (Para)medici en Binnenvaart.

Jaarpremie

De premie is inclusief de korting op het reguliere tarief.

ARAG ProRechtPolis Particulier (icm PRC ZM)

ModulesJaarpremie 2021
VKR-limiet € 3.000,-
Eigen bijdrage: €250,-
Jaarpremie 2021
VKR-limiet € 6.000,-
Eigen bijdrage: €250,-
Jaarpremie 2021
VKR-limiet € 12.000,-
Eigen bijdrage: €250,-
A€66,33€66,66€67,99
A+B€169,79€173,16€186,60
A+B+C€261,34€266,52€287,21
A+B+C+D€311,95€318,13€342,83
ModuleJaarpremie 2021 met een maximumbedrag bij vrije keuze rechtshulpverlener van:
Berekenen premie*€3.000€6.000€12.000
EEigendom o.g.
(niet in eigen gebruik)
0,25‰ van de herbouwwaarde
(per pand)
Min. premie:
€57,15 per pand
Min. premie:
€58,30 per pand
Min. premie:
€62,78 per pand
FVerhuur o.g.
(niet in eigen gebruik)
0,5% van de huurwaarde
(per contract)
Min. premie:
€107,22
per huurcontract
Min. premie:
€109,37
per huurcontract
Min. premie:
€117,78
per huurcontract

*Premieberekening Module E + F

 • Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR) van € 3.000 wordt de berekende premie verhoogd met 4,5%.
 • Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR) van € 6.000 wordt de berekende premie verhoogd met 6,6%.
 • Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR) van € 12.000 wordt de berekende premie verhoogd met 14,8%.

Werkwijze premieberekening modules E en F Zakelijk bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener:

 • Stap 1: Berekening basispremie.
 • Stap 2: Berekening opslag Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR).

Voorbeelden Module F,
met huurwaarde € 5.000 en € 25.000
bij VKR van € 6.000,-

 • 0,5 procent * 5.000 = € 25,- * 1,066 = € 26,65
  Hierbij is minimumpremie (bij deze VKR-limiet) hoger => minimumpremie
 • 0,5 procent * 25.000 = € 125,- * 1,066 = € 133,25
  Hierbij is minimumpremie (bij deze VKR-limiet)  lager => € 133,25


Let op! Berekening is per huurcontract. Per huurcontract is dus de minimumpremie van toepassing.

Naar boven