Menu

ARAG ProRechtPolis® Particulier i.c.m. ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP)

De op dit overzicht vermelde premies zijn de actuele premies, alle voorgaande premies komen hiermee te vervallen.
Opgenomen zijn jaarpremies exclusief assurantiebelasting.

Moduleopbouw

Voor de ProRechtPolis® Particulier geldt een verplichte opbouw. Een module kan pas meeverzekerd worden als ook de voorgaande module(s) is (zijn) verzekerd.

De modules E, F en J zijn alleen te sluiten i.c.m. ProRechtPolis® Particulier (A+B, A+B+C of A+B+C+D). Module F is alleen te sluiten i.c.m. module E. Voor de definitieve acceptatie van module F kunt u contact opnemen met de afdeling Acceptatie van ARAG.

Contractduur

De polis is per direct opzegbaar (met inachtneming van een maand opzegtermijn).

Premiebetaling

Gespreide betaling is mogelijk: per halfjaar (toeslag 3%), kwartaal (toeslag 4%) en maand (toeslag 5%).

Voorwaarde

Gesloten i.c.m. ARAG ProRechtCombinatie® Zelfstandigen Zonder Personeel.

 

ARAG ProRechtPolis® Particulier (i.c.m. PRC ZZP)

ModulesJaarpremie 2021
VKR-limiet: € 3.000,-
Eigen bijdrage: €250,-
Jaarpremie 2021
VKR-limiet: € 6.000,-
Eigen bijdrage: €250,-
Jaarpremie 2021 VKR-limiet: € 12.000,-
Eigen bijdrage: €250,-
A+B+C€210,70€214,89€231,55
A+B+C+D€261,04€266,27€286,88
ModuleJaarpremie 2021 met een maximumbedrag bij vrije keuze rechtshulpverlener van:
Berekenen premie*€3.000€6.000€12.000
EEigendom o.g.
(niet in eigen gebruik)
0,25‰ van de herbouwwaarde
(per pand)
Min. premie:
€57,15 per pand
Min. premie:
€58,30 per pand
Min. premie:
€62,78 per pand
FVerhuur o.g.
(niet in eigen gebruik)
0,5% van de huurwaarde
(per contract)
Min. premie:
€107,22
per huurcontract
Min. premie:
€109,37
per huurcontract
Min. premie:
€117,78
per huurcontract

*Premieberekening Module E + F

 • Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR) van € 3.000 wordt de berekende premie verhoogd met 4,5%.
 • Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR) van € 6.000 wordt de berekende premie verhoogd met 6,6%.
 • Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR) van € 12.000 wordt de berekende premie verhoogd met 14,8%.

Werkwijze premieberekening modules E en F Zakelijk bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener:

 • Stap 1: Berekening basispremie.
 • Stap 2: Berekening opslag Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR).

Voorbeelden Module F,
met huurwaarde € 5.000 en € 25.000
bij VKR van € 6.000,-

 • 0,5 procent * 5.000 = € 25,- * 1,066 = € 26,65
  Hierbij is minimumpremie (bij deze VKR-limiet) hoger => minimumpremie
 • 0,5 procent * 25.000 = € 125,- * 1,066 = € 133,25
  Hierbij is minimumpremie (bij deze VKR-limiet)  lager => € 133,25


Let op! Berekening is per huurcontract. Per huurcontract is dus de minimumpremie van toepassing.

Naar boven