Menu

ARAG ProRechtCombinatie® Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP)

De op dit overzicht vermelde premies zijn de actuele premies, alle voorgaande premies komen hiermee te vervallen.
Opgenomen zijn jaarpremies exclusief assurantiebelasting.
De premies zijn:

 • jaarpremies (betaling per jaar). Bij betaling per halfjaar geldt een toeslag van 3%, per kwartaal een toeslag van 4% en per maand een toeslag van 5%;
 • gebaseerd op een looptijd van 1 jaar. Bij een contractduur van drie of vijf jaar, geldt een korting van respectievelijk 1,5% of 3%;
 • gebaseerd op een maximale vergoeding van € 6.000 als een verzekerde een eigen advocaat kiest terwijl dit volgens de wet niet noodzakelijk is. Bij een maximale vergoeding van € 9.000 resp. € 12.000 wordt de berekende premie verhoogd met een percentage van 12% resp. 15%.

Moduleopbouw
Voor de ProRechtCombinatie® ZZP geldt een verplichte opbouw. Een module kan pas meeverzekerd worden als ook de voorgaande module(s) is (zijn) verzekerd.

Uitgangspunt
Jaarpremie, limiet vrije advocaat keuze € 6.000,-.

ARAG ProRechtCombinatie® ZZP

Jaarpremie 2021
Module
A-Verkeer + B-Bedrijfsvoering &
Incassodekking zonder verweer
Module
C-Inkoop
Module
D-Verkoop
Basispremie
€296,96€57,37€74,32
ModuleJaarpremie 2021 met een maximumbedrag bij vrije
keuze rechtshulpverlener van:
Berekenen premie*€6.000€9.000€12.000
E - eigendom onroerend goed0,25‰ van de herbouwwaarde
(per pand)
Min. premie:
€54,98 per pand
Min. premie:
€61,57 per pand
Min. premie:
€63,21 per pand
F - verhuur onroerend goed0,5% van de huurwaarde
(per contract)
Min. premie:
€103,15
per huurcontract
Min. premie:
€115,51
per huurcontract
Min. premie:
€118,60
per huurcontract

*Premieberekening Module E + F

 • Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR) van € 6.000 wordt de berekende premie verhoogd met 3,5%.
 • Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR) van € 9.000 wordt de berekende premie verhoogd met 15.9%.
 • Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR) van € 12.000 wordt de berekende premie verhoogd met 19%.

Werkwijze premieberekening modules E en F Zakelijk bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener:

 • Stap 1: Berekening basispremie.
 • Stap 2: Berekening opslag Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR).

Voorbeelden Module E,
met herbouwwaarde € 100.000 en € 250.000
bij VKR van € 6.000,-

 • 0,25 promille * 100.000 = € 25,- (stap 1) * 1,035 (stap 2) = € 25,88
  Hierbij is minimumpremie (bij deze VKR-limiet) hoger => minimumpremie van toepassing
 • 0,25 promille * 250.000 = € 62,50 * 1,035 = € 64,69
  Hierbij is minimumpremie (bij deze VKR-limiet) lager => € 64,69

Let op! Berekening is per pand. Per pand is dus de minimumpremie van toepassing.

Zie ook
ARAG ProRechtpolis Particulier i.c.m. PRC Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP)

Naar boven