Menu

ARAG ProRechtCombinatie® Verenigingen

De op dit overzicht vermelde premies zijn de actuele premies, alle voorgaande premies komen hiermee te vervallen.
Opgenomen zijn jaarpremies exclusief assurantiebelasting.
De premies zijn:

  • jaarpremies (betaling per jaar). Bij betaling per halfjaar geldt een toeslag van 3%, per kwartaal een toeslag van 4% en per maand een toeslag van 5%;
  • gebaseerd op een looptijd van 1 jaar. Bij een contractduur van drie of vijf jaar, geldt een korting van respectievelijk 1,5% of 3%;
  • gebaseerd op een maximale vergoeding van € 6.000 als een verzekerde een eigen advocaat kiest terwijl dit volgens de wet niet noodzakelijk is. Bij een maximale vergoeding van € 9.000 resp. € 12.000 wordt de berekende premie verhoogd met een percentage van 12% respectievelijk 15%, voor module AB + dekking vrijwilligers.

Verzekeringsdekking

Voor de ARAG ProRechtCombinatie® Verenigingen geldt een verplichte combinatie van de modules A+B. De module vrijwilligers kan pas meeverzekerd worden als ook de modules A+B zijn verzekerd.

Uitgangspunt

Jaarpremie, limiet vrije keuze rechtshulpverlener € 6.000,-.

ARAG ProRechtCombinatie® Verenigingen

Modules
A-Verkeer + B-VerenigingsactiviteitenAanvullende dekking:
vrijwilligers meeverzekerd
Basis Jaarpremie 2021Toeslag per lidToeslag per lid
€113,96€0,73€0,36
Naar boven