Menu

ARAG ProRechtCombinatie® Vereniging van Appartementseigenaren (VVE)

De op dit overzicht vermelde premies zijn de actuele premies, alle voorgaande premies komen hiermee te vervallen.
Opgenomen zijn jaarpremies exclusief assurantiebelasting.
De premies zijn:

  • jaarpremies (betaling per jaar). Bij betaling per halfjaar geldt een toeslag van 3%, per kwartaal een toeslag van 4% en per maand een toeslag van 5%;
  • gebaseerd op een looptijd van 1 jaar. Bij een contractduur van drie of vijf jaar, geldt een korting van respectievelijk 1,5% of 3%;
  • gebaseerd op een maximale vergoeding van € 6.000 als een verzekerde een eigen advocaat kiest terwijl dit volgens de wet niet noodzakelijk is. Bij een maximale vergoeding van € 9.000 resp. € 12.000 wordt de berekende premie of de minimumpremie verhoogd met een percentage van 12% resp. 15%.

    Uitgangspunt

    Jaarpremie, limiet vrije keuze rechtshulpverlener € 6.000,-.

ARAG ProRechtCombinatie® VVE

Jaarpremie 2021
Module
VVE-Activiteiten & Incasso
Module
VVE-Verborgen Gebreken
Premie per appartement
€15,59

Minimumpremie
€193,50 per VVE
30% over module VVE- Activiteiten en Incasso

Minimumpremie
€58,05 per VvE
Naar boven