Menu

ARAG ProRechtCombinatie® Bedrijfsmotorrijtuigen

De op dit overzicht vermelde premies zijn de actuele premies, alle voorgaande premies komen hiermee te vervallen. Opgenomen zijn jaarpremies exclusief assurantiebelasting.
De premies zijn:

  • jaarpremies (betaling per jaar). Bij betaling per halfjaar geldt een toeslag van 3%, per kwartaal een toeslag van 4% en per maand een toeslag van 5%;
  • gebaseerd op een looptijd van 1 jaar. Bij een contractduur van drie of vijf jaar, geldt een korting van respectievelijk 1,5% of 3%.

ARAG ProRechtCombinatie® Bedrijfsmotorrijtuigen

ModuleMet een maximumbedrag bij vrije keuze rechtshulpverlener van: Jaarpremie 2021
€ 6.000,-

Jaarpremie 2021
€ 9.000,-
Jaarpremie 2021
€ 12.000,-
MVBedrijfsmotorrijtuigen Verhaalrechtsbijstand
- Eigen vervoer€ 43,54€ 43,98€ 44,41
-Beroepsgoederenvervoer Benelux-Duitsland *€ 85,86€ 86,72€ 87,58
- Beroepsgoederenvervoer Europa **€ 126,56€ 127,83€ 129,09
MBedrijfsmotorrijtuigen Rechtsbijstand (incl. Verhaalsrechtsbijstand)
- Eigen vervoer€ 53,94€ 54,48€ 55,02
- Beroepsgoederenvervoer Benelux-Duitsland *€ 96,26€ 97,22€ 98,19
- Beroepsgoederenvervoer Europa **€ 136,96€ 138,33€ 139,70

*    Indien het BGV-tarief van Benelux / Duitsland wordt gehanteerd, moet clausule 510 op de polis worden geplaatst.

**   Indien het BGV-tarief van Europa wordt gehanteerd, moet clausule 511 op de polis worden geplaatst.

Naar boven