Menu

Trainingen

ARAG levert juridische dienstverlening van hoge kwaliteit. Om dit niveau te waarborgen is het belangrijk actief te investeren in het ontwikkelen en onderhouden van specialistische kennis en vaardigheden. Het overbrengen van deze kennis en vaardigheden is het doel van de ARAG Academy.

Er zijn verschillende trainingen ontwikkeld. Voor meer inhoudelijke informatie per training en om aan te melden voor een training, kunt u gebruik maken van ARAG Marketing Portaal. Inloggen is hiervoor niet nodig.

Volmachttrainingen

Voor acceptanten en adviseurs zijn een tweetal volmachttrainingen verkrijgbaar: de Basistraining Volmachten en een Verdiepingstraining Volmachten. De basistraining behandelt onderwerpen zoals producten, polisvoorwaarden, schadebehandeling, speciale zaken (fraude en fraudeherkenning) en de acceptatierichtlijnen. Na het doorlopen van de basistraining kan de verdiepingstraining gevolgd worden, waarin de nadruk ligt op de behandeling van praktijkgevallen (acceptatie en fraude) en naselectie. Er is ruimte om eigen casussen in te brengen. Van volmachtrelaties wordt verwacht dat de volmachtmedewerkers deelnemen aan de volmachttrainingen.

Fraudetrainingen

Het vroegtijdig signaleren en contact leggen met de verzekeraar over het vermoeden van fraude is van belang. Timing is daarbij essentieel om fraude te stoppen. Al met al een verantwoordelijke taak waarbij ARAG u graag informeert over de mogelijkheden en ondersteuning biedt. Het programma omvat: fraudeherkenning en –beheersing, scheiding tussen schadebehandeling en verzekeringsbedrijf en de communicatie tussen ARAG en de gevolmachtigde.

Schadetrainingen Verkeer

Ten aanzien van rechtsbijstand maakt schade geen onderdeel uit van de uitbesteding. Toch is de praktijk dat een gevolmachtigde eenvoudige verkeersschaden (zonder letsel) die in Nederland hebben plaatsgevonden direct meeneemt in de behandeling van de aansprakelijkstelling naar de WAM verzekeraar. Het programma omvat: artikel 185 WVW, de rol van de gevolmachtigde agent bij de behandeling van rechtsbijstand schades en de schaderichtlijn.

Verder biedt ARAG Academy een training rondom Wegbeheerders Aansprakelijkheid en een Basistraining Verkeersrecht.

Basistraining adviseurs

Een training speciaal voor adviseurs, waarbij aandacht gegeven wordt aan productkennis, Vrije Advocaat Keuze, acceptatierisico’s en schade-intake. En natuurlijk is er gelegenheid voor speciale zaken als fraude, Stichting CIS en preventie.

Naar boven