Menu

Naselectie

Het naselecteren van polissen is een onderdeel van portefeuillebeheer. Binnen een portefeuille is het van belang om buitensporig gebruik van de rechtsbijstandverzekering te managen. Een verzekeringnemer, die op grond van de criteria in aanmerking komt voor naselectie, zal altijd eerst schriftelijk gewaarschuwd worden. Als het claimgedrag na de waarschuwing niet verbetert, zal ARAG u een maatregel voorleggen. Bij de keuze van de maatregel is het specifieke schadebeeld bepalend en kan bijvoorbeeld bestaan uit een eigen bijdrage, uitsluiting van een bepaald geschil, een risicotoeslag of in een uiterst geval royement. ARAG volgt primair het claimgedrag van verzekerde. Waar mogelijk past gevolmachtigde naselectie toe op basis van onderstaande criteria zodat excessief claimgedrag wordt voorkomen. De communicatie naar de verzekeringnemer berust bij de gevolmachtigde. Hierbij wordt een termijn aangehouden van 3 weken (na verzoek van ARAG). ARAG ontvangt op dat moment graag een kopie van de waarschuwing op het volgende emailadres: naselectie.volmachten@arag.nl. Ook van een schadebeperkende maatregel of een royement ontvangen wij graag een kopie-aanhangsel.

Naselectiecriteria

Door ARAG worden onderstaande indicatoren gebruikt voor naselectie. Niet alle criteria zijn door gevolmachtigden toe te passen. Hieronder worden indicaties aangegeven die in verband met de beheersing van schadelast van belang zijn. Naselectie indicatoren 1 is, op het 1e aandachtstreepje na, niet te meten door een gevolmachtigde. Op basis van de naselectie indicatoren 2 kan goed portefeuillebeheer plaatsvinden.

 

Naselectie indicatoren 1- Alle zaken die worden gemeld binnen de eerste drie maanden van de verzekering;
- Alle zaken die worden gemeld binnen het eerste jaar van de verzekering met een gerealiseerde schadelast boven € 15.000,-;
- Alle zaken met een gerealiseerde schadelast boven € 30.000,-.

Deze criteria zijn tevens fraude-indicatoren. Monitoring fraude zaken vindt plaats door ARAG
Naselectie indicatoren 2- Alle contracten met een schadelast van minimaal 3 juridische schademeldingen binnen de afgelopen 12 maanden;
- Alle contracten met een schadelast van minimaal 3 juridische zaken in de afgelopen twee jaar;
- Alle contracten met een schadelast van minimaal 4 juridische zaken over de afgelopen drie jaar;
- Alle contracten met daarop meer dan 5 juridische zaken in de afgelopen vijf jaar;
- Zaken die het rendement van ARAG bedreigen.
OverzichtSchadefrequentie op grond van productcalculatiesEens per
Verkeer Particulier20 jaar
ProRechtPolis Particulier7 jaar
ProRechtCombinatie € 5003 jaar
ProRechtCombinatie € 1.0002 jaar
ProRechtCombinatie € 2.0001 à 2 jaar
ProRechtCombinatie € 4.0001 jaar
Hoe hoger de jaarpremie hoe groter de meldingsfrequentie. Bij een premie van € 4.000,- mogen alle verzekerden jaarlijks een schade indienen.
Naar boven